Hoppa till sidans innehåll

Kvinnor/flickor ute


Resultatstatistik kvinnor/flickor utomhus
Gren Resultat Namn Född Datum Kommentar

60m

8,66
8,87
8,94
9,22
9,24
9,33
9,36
9,41
9,44
9,49
9,56
9,62
9,63
9,67
9,70
9,81
10,01
10,12
10,18
10,64
10,67
10,69
10,80
10,82
10,84
10,96
11,00
11,23
11,30
11,51
11,64
11,98
12,34

Michaela Nitz
Gracia Zomi
Angelica Lorentzon
Helena Ward
Jennifer Hemström
Beatrice Söderlund
Virve Möllerström-Aho
Miranda Larsson
Alexandra Kok
Emilia Reiding
Sandra Petersen
Emma Thor
Madeléne Polfors
Tova Thuresson
Cecilia Darby
Emma Darby
Cecilia Brolund
Linnéa Nordin
Madelene Olesjö
Josefin Öhman
Hanna Reiding
Linnea Briheim
Anna Nordström
Josefine Ceder-Andersson
Nathalie Heinonen
Frida Karlsson
Fanny Hefte
Jennifer Heinonen
Frida Bucht
Agnes Reiding
Emelie Lorentzon
Karin Laachiri
Maria Nordström

-96
-99
-88
-97
-95
-92
-98 
-94
-92
-88
-89
-97 
-90
-92
-98 
-95
-88
-88
-98
-98 
-90
-98
-91
-91
-89
-94
-00 
-91
-91
-94
-91
-98
-99

06/6-08
10/7-10
5/8-00
28/6-08
26-28/5-06
13-14/9-03
27-28/6-09
2-3/6-05
24-25/5-03
1/7-00
3/9-00
6/6-09
1999
2/9-00
23/5-09
6/6-06
1/7-00
17/9-00
7/7-07
13/6-09
30/6-01
20/5-08
2002
2002
17/9-00
2002
27-28/6-09
17/9-00
2002
2002
1/7-00
7/7-07
7/7-07

Kringelspelen
Uppsalaspelen

Uppsalaspelen
SAYO
Upplandsserien
Uppsalaspelen
Bosparspelen
Upplandsserien


Kringelspelen


Lindens Undomsspel
Kringelspelen


Bosparspelen
Kvantumspelen

Upplandsserien
Uppsalaspelen
Bosparspelen
Bosparspelen

           

80m

11,12
11,19
11,50
11,58
11,60
11,62
11,64
11,77
11,81
11,88
11,88
11,96
11,98
12,06
12,26
12,28
12,30
12,40
12,40
12,58
12,84
12,91
13,12

Michaela Nitz
Jennifer Hemström
Emilia Reiding
Gabriella Andersson
Cecilia Instebö
Beatrice Söderlund
Sofia Svensson
Virve Möllerström-Aho
Frida Ericsson
Cilla Hellgren
Cecilia Eldh
Karol Angarita
Alexandra Kok
Maria Johansson
Emilia Jacobsson
Sadrina Lucau
Helena Ward
Matilda Nemlander
Emma Darby
Emma Thor
Hanna Reiding
Evelina Keto
Linnea Rimberg

-96
-95
-88
-87
-87
-92
-97
-98 
-93
-95 
-93
-87
-92
-87
-96 
-86
-97 
-95
-95
-97 
-90
-95
-94

14/6-08
15/6-08
30/6-01
17/9-00
17/9-00
28/5-05
6/6-10
19/6-10
27/8-06
14/6-08
23/9-06
17/9-00
28/5-05
1/7-00
5/9-09
3/9-00
5/9-09
14/6-08
16/6-07
13/6-09
28-29/6-03
2/9-07
27/08-06

UDM
UDMSAYO
Kringelspelen
Pentangeln
UDM
UDM
Bålsta

SAYO

UDM

UDM
UDM
Huddingespelen
Kvantumspelen
Bosparspelen
Täby Open
UDM

           

100m

12,75
13,13
13,40
13,55
13,68
13,69
13,75
13,88
14,22
14,70
14,78
15,04
15,36
15,55


12,7
13,3
13,4
13,7
13,8
13,8
13,9
13,9
13,9
13,9
13,9
13,9
14,0
14,0
14,2
14,4
14,4

Isa Winterbom
Karolina Nikamo 
Gabriella Andersson
Katinka Pattyranie
Emilia Reiding
Jennifer Hemström
Jennie Jonsson
Madeléne Polfors
Frida Ericsson
Emilia Pettersson
Angelica Lorentzon
Hanna Reiding
Emma Darby
Jennifer Lorentzon

Manuella Tider
Karin Andersson
Marianne Engblom
Carina Larsson
Kristina Dahlqvist
Susanne Fridlund
Maria Hårdänge
Anna-Lena Lindberg
Marie Edbom
Lise-Lotte Karlsson
Anette Lindgren
Katarina Calén
Marianne Olsson
Kristina Vestberg
Teijo Huusko
Marianne Olsson
Gunilla Stallman
Emilia Pettersson

-92
-95
-86
-95 
-88
-95 
-90
-90
-93
-89
-88
-90
-95 
-94


-61
-60
-63
-62
-61
-62
-60
-61
-61
-61
-63
-64
-61
-64
-64
-63
-89

14/8-07
18/9-10
2002
5-7/6-09
28-29/8-04
6/6-09
12/6-05
25/8-04
7/6-07
28-29/6-03
2002
28-29/8-04
13/6-09
14/6-08


1974
1975
1976
1976
1975
1976
1976
1976
1975
1975
1976
1976
1976
1976
1975
1975
1/4-05

Tjejernas kväll
UDM
Vänortskamp
SAYO
UDM
Kringelspelen
Huddingespelen
Tjejernas kväll
Upplandsserien
Bosparspelen

UDM
Kvantumspelen
UDM


Lloret de Mar

 

           

200m

27,33
27,45
27,62
28,1
28,40
28,64
28,89
29,45
29,61
29,97
29,98
30,41
30,64
30,64
31,39
31,65
31,82
33,03
33,27

Katarina Hållberg
Gabriella Andersson
Emilia Reiding
Karin Andersson
Michaela Nitz
Cecilia Instebö
Jennifer Hemström
Sofia Svensson
Sadrina Lucau
Beatrice Söderlund
Emilia Pettersson
Virve Möllerström-Aho
Frida Ericsson
Angelica Lorentzon
Emilia Jacobsson
Alexandra Kok
Hanna Reiding
Maria Johansson
Emma Thor

-67 
-87
-88
-61 
-96
-87
-95
-97
-86
-92
-89
-98
-93
-88
-96
-92
-90
-87
-97

1984
28-29/8-04
28-29/8-04
1975
30/6-08
20/9-03
14/6
18/9-10
16/9-00
28/5-05
27-28/8-05
18/9-10
20/8-06
1/9-01
5/9-09
28/5-05
28-29/6-03
16/9-00
5/9-09


UDM
UDM

Världungdomsspelen
Gävle
UDM
UDM

SAYO
UDM
UDM
Fredrikshovspelen
Uppsala
UDM
SAYO
Bosparspelen

UDM

           

300m

42,87
44,21
44,40
48,06
48,34
51,91
52,35
52,84
55,48

Emilia Reiding
Gabriella Andersson
Jennifer Hemström
Cecilia Instebö
Hanna Reiding
Angelica Lorentzon
Jennifer Lorentzon
Cecilia Ward
Emma Darby

-88
-86
-95 
-87
-90
-88
-94
-95 
-95 

9/5-04
2002
4/7-10
24-25/8
28-29/8-04
2002
15/6-08
27-28/6-09
27-28/6-09

Linnéaspelen

Världsungdomsspelen
UDM
UDM

UDM
Uppsalaspelen
Uppsalaspelen

           

400m

1.00,55
1.04,2
1.04,65
1.06,25
1.06,45
1.06,6
1.23,13
1.23,57
1.28,66
1.29,41

Emilia Reiding
Susanne Fridlund
Cecilia Instebö
Emilia Pettersson
Michaela Nitz
Marianne Engblom
Tova Thuresson
Emma Darby
Hanna Reiding
Agnes Reiding

-88
-61
-87
-89
-96
-60
-92
-95
-90
-94

25/8-04
1976
28-29/8-04
7/8-05
4/8-07
1975
22/7-00
6/6-06
20/8-00
2002

Tjejernas kväll

UDM
Sätra Spelen
Goliatkampen


Kringelspelen

 

           

600m

1.46,00
1.47,18
1.49,25
1.49,69
1.51,31
1.53,09
1.53,30
1.54,03
1.55,17
1.55,95
1.59,85
2.04,06
2.05,03
2.09,0m
2.10,30
2.10,9
2.11,3
2.11,8
2.12,31
2.15,89
2.16,0
2.17,24
2.20,70
2.26,8
2.27,83

Jennifer Hemström
Emilia Jacobsson
Sofia Svensson
Frida Ericsson
Cecilia Instebö
Michaela Nitz
Emilia Pettersson
Virve Möllerström-Aho
Emilia Reiding
Hanna Reiding
Angelica Lorentzon
Miranda Larsson
Emma Thor
Gracia Zomi
Cecilia Eldh
Helena Ward
Cilla Hellgren
Matilda Nemlander
Cecilia Brolund
Emma Darby
Cecilia Darby
Olivia Hultgren
Frida Bucht
Linnea Briheim
Josefine Ceder

-95
-96
-97
-93
-87
-96
-89
-98 
-88
-90
-88 
-94
-97
-99
-93
-97
-95
-95
-88
-98
-95
-96
-91
-98
-91

4-5/9-10
12/9-09
19/6-10
15/7-07
2002
21/7-07
2002
19/6-10
20/8-00
28-29/6-03
2002
2-3/6-05
27/7-10
10/7-10
6/9-06
6/8-08
19/8-08
19/8-08
20/8-00
20/5-08
6/8-08
20/5-08
13-14/9-03
19/8-08
2002

USM Mångkamp
Nordeakampen
Pentangeln
Enaspelen

Valbo Games

Pentangeln

Bosparspelen

Bosparspelen
Enaspelen
Uppsalaspelen
Upplandsserien
Upplandsserien
Upplandsserien
Upplandsserien

Upplandsserien
Upplandsserien
Upplandsserien
Upplandsserien
Upplandsserien

           

800m

2.23,92
2.25,11
2.26,24
2.31,37
2.32,36
2.34,94
2.35,12
2.36,76
2.39,2
2.41,8
2.43,23
2.50,58
2.51,12
2.54,14
2.55,44
2.56,81
2.56,94
2.56,99
2.57,68
2.59,35
3.05,81
3.22,61

Cecilia Instebö
Katarina Hållberg
Emilia Reiding
Jennifer Hemström
Madeléne Polfors
Emilia Pettersson
Emilia Jacobsson
Gabriella Andersson
Susanne Fridlund
Katarina Calén
Sofia Svensson
Jennifer Lorentzon
Miranda Larsson
Angelica Lorentzon
Michaela Nitz
Karol Angarita
Virve Möllerström- Aho
Frida Ericsson
Linnéa Nordin
Sandra Petersen
Julia Nielsen
Emma Darby

-87
-67  
-88
-95
-90
-89
-96
-87
-61   
-63
-97  
-94
-94
-88
-96
-87 
-98 
-93
-88
-89
-92
-95

30/7-04
1984
4/7-04
5-6/6-10
28-29/8-04
28-29/6-03
19/6-10
2/9-00
1976
1975
6/6-10
28/6-08
25/8-05
2002
21/5-06
17/9-00
13/6-09
2006
16/9-00
3/9-00
4-5/9-04
27-28/8-05

Gurkspelen

Bosparspelen
Sätraspelen
UDM
Bosparspelen
PentangelnKringelspelen
Uppsalaspelen
Stadion

Sundbybergs U-spel

Kvantumspelen
Strands Ungdom


Täby Open
Täby Open

           

1000m

3.55,54
3.58,75

Cecilia Instebö
Angelica Lorentzon

-87
-88

20/8-00
2002

 
           

1500m

5.07,97
5.11,78
5.33,33
5.49,88

Cecilia Instebö
Emilia Jacobsson
Sofia Svensson
Jennifer Hemström

-87
-96
-97 
-95

29-30/5-04
13/9-09
12/9-10
2/9-07

SAYO
Nordeakampen
Nordeamästerskapen
UDM

           

2000m

7.15,75
8.02,37
8.22,18
8.30,23

Emilia Jacobsson
Cecilia Instebö
Jennifer Lorentzon
Gabriella Andersson

-96
-87
-94
-87

20/6-10
2002
21/8-08
4/7-00

Huddingespelen

Tjejernas kväll


 

           

4000m

20.44

Cecilia Instebö

-87

14/4-02

UDM Terräng

           

40mh

7,99
8,01
10,71

Beatrice Söderlund
Tova Thuresson
Agnes Reiding

-92
-92
-94

2002
20/8-00
2002

 

           

60mh(76,2)

10,00
10,80
10,84
10,94
11,09
11,22
11,49
11,66
13,13
13,49
13,58
13,68
14,45
16,49

Michaela Nitz
Cecilia Eldh
Helena Ward
Emma Thor 
Alexandra Kok
Beatrice Söderlund
Virve Möllerström-Aho
Jennifer Hemström
Emma Darby
Angelica Lorentzon
Emilia Reiding
Linnéa Nordin
Mikaela Hedin
Cecilia Brolund

-96
-93
-97
-97
-92
-92
-98
-95 
-95
-88
-88
-88
-88
-88

27/6-08
1-2/7-06
6/9-09
7/8-10
28/5-05
28-29/8-04
19/6-10
2/9-07
7/7-07
2/9-00
20/8-00
16/9-00
20/8-00
20/8-00

Världsungdomsspelen
Bosparspelen
UDM (+2,17)
Sisuspelen
SAYO
UDM
Pentangeln
UDM
Bosparspelen

 

 

 

             

80mh(76,2)

12,78
13,11
13,78
14,15
14,23
14,23
14,51
14,99
15,04
16,60
16,92
19,33

Karolina Nikamo
Frida Ericsson
Jennifer Hemström
Madeléne Polfors
Gabriella Andersson
Emilia Pettersson
Alexandra Kok
Emilia Reiding
Cecilia Instebö
Emma Darby
Angelica Lorentzon
Karol Angarita

-95
-93
-95
-90
-87
-89 
-92
-88
-87
-95
-88 
-87

19/9-10
4/8-07
4-5/9-10
28-29/8-04
2002
23-24/8-03
26-28/5-06
23-24/8-03
2002
23/5-09
2002
2/9-2000

UDM
Pentageln
USM Mångkamp
UDM

UDM
SAYO
UDM

Lindens U-spel

 

             

100mh(76,2)

16,03
17,63
18,43
19,08

Katarina Hållberg
Cecilia Instebö
Gabriella Andersson
Madelene Polfors

-67  
-87
-87
-90

1984
20/9-03
23-24/8-03
27/8-06


Gävle
UDM
UDM

             

100mh(84,0)

14,24

Katarina Hållberg

-67

1991

 

             

200mh (76,2) 

32,81

Emma Thor

-97

11/9-10

Nordeamästerskapen

             

300mh(76,2)

45,64
49,31
49,64
50,96
51,53
53,42
54,24
55,32

Katarina Hållberg
Emilia Reiding
Emilia Pettersson
Cecilia Instebö
Frida Ericsson
Jennifer Hemström
Alexandra Kok
Madelene Polfors

-67
-88
-89
-87
-93
-95
-92
-90

1984
4/7-04
12-14/8-05
31/7-04
5/7-08
19/9-10
28/8-06
28/8-06


Bosparspelen
USM
Gurkspelen
Strands
UDM
UDM
UDM

 

         

1500m hinder

5.43,88
6.05,95
6.49,4m

Emilia Pettersson
Emilia Jacobsson
Frida Bucht

-89
-96
-91

23-24/8-03
11/9-10
9/5-06

UDM
Nordeamästerskapen
Upplandsserien

             

Höjd

1,71
1,62
1,57
1,50
1,50
1,50
1,48
1,47
1,45
1,45
1,45
1,43
1,42
1,41
1,41
1,40
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,33
1,32
1,31
1,30
1,30
1,30
1,27
1,25
1,25
1,21
1,21
1,15
1,10
1,10
1,10
1,00
0,95
0,90

Katarina Hållberg
Frida Ericsson
Maria Mattsson
Karin Andersson
Karina Albin
Jennifer Hemström
Kristina Vestberg
Cecila Eldh
Angelica Lorentzon
Linnéa Nordin
Madeléne Polfors
Linnea Rimberg
Emma Thor
Gabriella Andersson
Michaela Nitz
Anne Hellqvist
Åse Fernis
Anna-Lena Lindberg
Marie Edbom
Kristina Dahlqvist
Gunilla Stallman
Carina Larsson
Helena Ward
Alexandra Kok
Virve Möllerström-Aho
Teija Huusko
Cecilia Instebö
Beatrice Söderlund
Cilla Hellgren
Katarina Calén
Julia Nielsen
Emilia Reiding
Emma Darby
Matilda Nemlander
Sofia Nordström
Emilia Jacobsson
Cecilia Darby
Linnea Briheim
Tova Thuresson
Jennifer Heinonen

-67
-93
-67
-61 
-62 
-95
-61
-93 
-88 
-88 
-90 
-93
-97 
-87  
-96 
-61  
-59 
-60 
-61
-62 
-63 
-63  
-97
-92
-98
-63  
-87
-92
-95
-63
-92
-88 
-95
-95
-89
-96 
-98
-98
-92
-91

1986
14/9-08
1981
1975
1976
15/8-09
1976
17/8-06
2002
2001
28-29/8-04
2/9-07
21/8-10
2002
27/6-08
1975
1975
1976
1976
1976
1976
1976
6/9-09
29-30/5-04
18/9-10
1975
2002
28-29/8-04
19/8-08
1975
4-5/9-04
1/7-00
19/8-08
6/8-08
1/7-00
13/6-09
27-28/6-09
20/5-08
22/7-00
16/9-00


Skol- SMPentangeln

Nordea


UDM
UDM
Täby Open

VärldsungdomsspelenUDM
SAYO
UDM


UDM
Upplandsserien

Täby Open

Upplandsserien
Upplandsserien

Kvantumspelen
Uppsalaspelen
Upplandsserien


 

             

Längd

5,69
5,48
5,43
5,14
4,96
4,83
4,82
4,73
4,69
4,67
4,67
4,66
4,64
4,57
4,56
4,56
4,54
4,50
4,48
4,46
4,42
4,41
4,39
4,33
4,32
4,28
4,25
4,24
4,23
4,20
4,19
4,15
4,14
4,08
4,02
3,99
3,97
3,96
3,95
3,89
3,85
3,77
3,77
3,70
3,69
3,55
3,53
3,50
3,50
3,45
3,39
3,36
3,34
3,30
3,23
3,13
3,10
3,10
3,09
3,04
3,02
2,58
2,35

Katarina Hållberg
Ann-Sofie Ullsten
Agneta Svahn
Karin Andersson
Mihaela Nitz
Katinka Pattyranie
Gabriella Andersson
Katarina Calén
Karina Albin
Carina Larsson
Karolina Nikamo
Teija Huusko
Kristina Vestberg
Angelica Lorentzon
Marianne Olsson
Frida Ericsson
Marianne Engblom
Jennifer Hemström
Åse Fernis
Cecilia Eldh
Maria Hårdänge
Kristina Dahlqvist
Gunilla Stallman
Emilia Reiding
Anna-Lena Lindberg
Emma Thor
Jennifer Hemström
Beatrice Söderlund
Sofia Svensson
Madeléne Polfors
Cecilia Instebö
Gracia Zomi
Alexandra Kok
Hanna Reiding
Karol Angarita
Helena Ward
Linnea Rimberg
Emma Darby
Jennifer Lorentzon
Emilia Jacobsson
Cilla Hellgren
Matilda Nemlander
Sadrina Lucau
Linnéa Nordin
Sandra Petersen
Virve Möllerström-Aho
Tove Thuresson
Madelene Olesjö
Cecilia Darby
Miranda Larsson
Emilia Pettersson
Olivia Hultgren
Anéri Patel
Linnea Briheim
Frida Bucht
Jennifer Heinonen
Josefine Ceder
Agnes Reiding
Anna Nordström
Veronica Flinkman
Josefin Öhman
Fanny Hefte
Maria Nordström

-67
-65 
-59  
-61  
-96  
-95 
-87
-63 
-62 
-63
-95  
-64 
-61 
-88
-64 
-93
-64 
-95
-59 
-93
-62 
-62 
-63 
-88
-60
-97 
-95
-92
-97
-90
-87
-97
-99
-92 
-90
-87
-94
-95
-94
-96
-95
-95
-86 
-88
-89
-98
-92
-98
-98
-94
-89
-96
-93
-98
-91
-91
-91
-94
-91
-90
-98 
-00 
-99

1986
1985
1974
1975
18/7-09
5-7/6-09
25/8-04
1975
1975
1976
19/9-10
1976
1976
2002
1976
7/7-07
1975
20/5-08
1975
23/9-06
1976
1976
1976
28-29/6-03
1976
19/9-10
9/8-08
28/5-05
6/9-09
25/8-04
17/9-00
18-20/6-10
28-29/8-04
28-29/8-04
17/9-00
6/8-08
9/5-06
20/9-08
15/6-08
30/8-09
2/9-07
20/5-08
3/9-00
16/9-00
2/9-00
19/8-08
2/-00
7/7-07
13/6-09
2-3/6-05
18/5-02
10/5-08
9/5-06
19/8-08
13-14/9-03
28-29/6-03
2002
9/5-04
2002
4-5/9-04
13/6-09
27-28/6-09
7/7-07

Fortumspelen
SAYO
Tjejernas kvällUDM
Bosparspelen

Upplandsserien+2,05

BålstaBosparspelen

UDM
Nynässpelen
SAYO
UDM
Tjejernas kväll

Huddingespelen
UDM
UDM

Upplandsserien
Upplandsserien
Upplandsserien
UDM
Täby Open
UDM
UpplandsserienUpplandsserien

Bosparspelen
Kvantumspelen
Bosparspelen

Upplandsserien
Upplandsserien
Upplandsserien
Upplandsserien
Bosparspelen

Linnéaspelen

Täby Open
Kvantumspelen
Uppsalaspelen
Bosparspelen

             

Stav

2,02
1,75
1,71
1,65
1,61
1,55
1,53
1,50

Cilla Hellgren
Cecilia Instebö
Emma Thor
Angelica Lorentzon
Virve Möllerström-Aho
Gabriella Andersson
Emma Darby
Linnéa Nordin

-95
-87
-97
-88
-98
-87
-95
-88

5/9-09
2002
19/9-10
2002
19/9-10
2002
16/6 -07
2002

UDM

UDM

UDM

Huddingespelen

 

             

Tresteg

12,45
9,39
9,39
9,30
9,22
9,12
8,81
8,73
8,42
8,14
8,12
8,10
8,00
7,84
7,74
7,74
7,59
6,69

Katarina Hållberg
Angelica Lorentzon
Madelene Polfors
Michaela Nitz
Emma Thor
Beatrice Söderlund
Cecilia Instebö
Cilla Hellgren
Gabriella Andersson
Karol Angarita
Alexandra Kok
Emilia Reiding
Emma Darby
Linnéa Nordin
Jennifer Heinonen
Hanna Reiding
Mikaela Hedin
Cecilia Brolund

-67
-88
-90
-96
-97
-92
-87
-95 
-87
-87
-92
-88
-95 
-88
-91
-90
-88
-88

1991
2/9-00
27/8-06
14/6-08
22/8-10
28-29/8-04
2/9-00
14/6-08
2/9-00
16/9-00
18-19/9-04
20/8-00
27-28/6-09
17/9-00
24-25/5-03
8-10/8-03
20/8-00
20/8-00UDM
UDM
Täby Open
UDM

UDM


Upplandsserien

Uppsalaspelen

Upplandsserien
Gurkspelen


 

             

Boll(150g)

22,51
19,13
19,05
18,62
16,94
16,30
14,37
11,14

Fanny Hefte
Madeléne Polfors
Michaela Nitz
Jennifer Heinonen
Hanna Reiding
Cecilia Darby
Emma Darby
Emma Söderman

-00
-90
-96
-91
-90
-98
-95
-02

26/9-09
2/9-00
27-28/8-05
16/9-00
20/8-00
28/7-07
4-5/9-04
25/9-10

Midgårdskastet

Täby Open


Dunderkampen
Täby Open
Midgårdskastet

             

Boll(300g)

39,00
30,36
26,08
22,21
21,38
20,51
18,88
18,37
17,83
17,15
14,65

Michaela Nitz
Emma Thor
Emma Darby
Helena Ward
Angelica Lorentzon
Fanny Hefte
Virve Möllerström-Aho
Cecilia Darby
Beatrice Söderlund
Linnea Briheim
Tia Omanovic

-96
-97
-95
-97
-88
-00
-98
-98
-92
-98
-00

9/6-07
16/5-10
3/6-06
20/8-08
4/7-00
25/9-10
19/8-08
23/5-09
2002
19/8-08
25/9-10

Sätraspelen
Täby Vårmångkamp
Lindespelen
Upplandsserien

Midgårdskastet
Upplandsserien
Lindens Ungdomsspel

Upplandsserien
Midgårdskastet

             

Kula(2kg)

11,39
11,38
11,27
10,95
10,89
10,29
10,00
9,85
9,60
9,40
8,77
8,25
8,19
8,18
8,15
8,09
8,07
7,71
7,40
7,35
7,32
7,29
6,96
6,83
6,27
6,21
6,18
6,11
6,07
5,93
5,80
5,04
4,84
4,75
4,73
4,63
4,09
4,09
3,84
3,24
2,84

Emma Thor
Michaela Nitz
Jennifer Hemström
Hanna Reiding
Cecilia Eldh
Jennifer Heinonen
Helena Ward
Nathalie Heinonen
Frida Ericsson
Emma Darby
Angelica Lorentzon
Virve Möllerström-Aho
Matilda Nemlander
Gabriella Schröder
Agnes Reiding
Linnéa Nordin
Cilla Hellgren
Miranda Larsson
Gracia Zomi
Julia Nielsen
Evelina Ghazzaoui
Emilia Pettersson
Emilia Jacobsson
Emilia Reiding
Evelina Keto
Sofia Svensson
Cecilia Darby
Sandra Petersen
Beatrice Söderlund
Fanny Hefte
Cecilia Brolund
Sofia Nordström
Linnea Briheim
Madelene Olesjö
Josefine Öhman
Josefine Ceder
Frida Bucht
Tia Omanovic
Maria Nordström
Emma Söderman
Karin Laachari

-97
-96 
-95
-90
-93
-91
-97
-89
-93
-95
-88
-98
-95
-94
-94
-88
-95
-94
-99
-92
-98
-89
-96
-88
-95
-97
-98 
-89
-92
-00
-88
-89
-98
-98
-98 
-91
-91
-00
-99
-02
-98

25/9-10
18/7-09
15/6-08
21/9-03
1-2/7-06
12/6-04
5-7/6-09
2002
9/9-06
19/8-08
2002
26/9-09
15/6-08
29/9-07
30/12-06
2/9-00
19/8-08
2-3/6-05
10/7-10
4-5/9-04
26/9-09
18/5-02
13/6-09
1/7-00
2/9-07
26/9-09
13/6-09
2/9-00
23-24/8-03
25/9-10
1/7-00
1/7-00
20/5-08
7/7-07
13/6-09
2002
2002
25/9-10
7/7-07
25/9-10
7/7-07

Midgårdskastet
Fortumspelen
UDM
Svealand
Bosparspelen
Nyköping
SAYO

Kasttävling Märsta
Upplandsserien

Midgårdskastet
UDM
Midgårdskastet
Midvinterkastet

Upplandsserien
Bosparspelen
Uppsalaspelen
Täby Open
Midgårdskastet

Kvantumspelen

Täby Open
Midgårdskastet
Kvantumspelen

UDM
Midgårdskastet


Upplandsserien
Bosparspelen
Kvantumspelen


Midgårdskastet
Bosparspelen
Midgårdskastet
Bosparspelen

             

Kula(3kg)

10,61
10,49
10,37
9,52
9,24
9,17
9,13
8,64
8,63
8,09
8,05
7,12
6,88
6,55
6,50
5,72
5,65
5,40

Michaela Nitz
Jennifer Hemström
Hanna Reiding
Nathalie Heinonen
Frida Ericsson
Madelene Polfors
Cecilia Instebö
Jennifer Heinonen
Angelica Lorentzon
Emma Darby
Cecilia Ward
Gabriella Andersson
Linnéa Nordin
Miranda Björkman
Emilia Reiding
Karol Angarita
Veronica Flinkman
Jennifer Lorentzon

-96
-95 
-90  
-89
-93
-90
-87
-91
-88
-95  
-95 
-87
-88
-94
-88
-87
-90
-94

25/9-10
4-5/9-10
27/8-06
30/12- 06
10/5 -08
2/9-07
25/8-04
27/8-06
23-24/8-03
27-28/6-09
27-28/6-09
2002
2002
10/10-04
24-25/5-03
17/9-00
4-5/9-04
14/6-08

Midgårdskastet
USM Mångkamp
UDM
Midvinterkastet
Täby Vårmångkamp
UDM
Tjejernas kväll
UDM
UDM
Uppsalaspelen
Uppsalaspelen


Kasttävling Märsta
Upplandsserien

Täby Open
UDM

             

Kula(4kg)

14,37
13,10
10,77
9,29
8,54
8,15
7,72
7,30
6,90

Karin Andersson
Åsa Fernis
Ulrika Söderlund
Hanna Reiding
Anna-Lena Lindberg
Nathalie Heinonen
Katarina Hållberg
Emilia Reiding
Ullrika Öhman

-61
-59
-69
-90
-67
-89
-67
-88

1982
1977
1984
29/12-07
1976
29/9-07
1984
10/10-04
25/9-10
Midvinterkastet

Midgårdskastet

Kasttävling Märsta
Midgårdskastet

             

Slungboll(0,6kg)

21,52
17,96
14,22
13,40
9,83

Angelica Lorentzon
Hanna Reiding
Emilia Reiding
Mikaela Hedin
Cecilia Brolund

-88
-90
-88
-88
-88

20/8-00
2002
20/8-00
20/8-00
20/8-00

 

 

         

Diskus(0,6kg)

40,43
35,37
32,02
31,52
28,38
25,96
24,75
23,85
23,27
22,07
21,07
20,65
20,09
20,02
19,69
18,89
18,46
18,41
17,26
16,60
14,84
14,77
13,00
12,25
9,41
7,47
6,98

Hanna Reiding
Jennifer Hemström
Michaela Nitz
Nathalie Heinonen
Jennifer Heinonen
Cecilia Eldh
Angelica Lorentzon
Emma Thor
Alexandra Kok
Beatrice Söderlund
Madeléne Polfors
Emilia Pettersson
Matilda Nemlander
Emilia Reiding
Virve Möllerström-Aho
Gabriella Andersson
Frida Ericsson
Emma Darby
Cecilia Instebö
Linnéa Nordin
Karol Angarita
Sofia Svensson
Fanny Hefte
Miranda Björkman
Tia Omanovic
Cecilia Darby
Emma Söderman

-90
-95
-96
-89
-91
-93 
-88
-97
-92 
-92
-90
-89
-95
-88
-98
-87
-93
-95
-87
-88
-87
-97
-00
-94
-00
-98
-02

29-31/7-05
25/9-10
25/9-10
17/4-04
28-29/8-04
9/9-06
2002
11/9-10
28/5-05
29-30/5-04
10/10-04
23-24/8-03
27/9-08
8-10/8-03
25/9-10
2002
9/9-06
29/9-07
17/9-00
2002
17/9-00
26/9-09
26/9-09
10/10-04
25/9-10
27/12-08
25/9-10

Gurkspelen
Midgårdskastet
Midgårdskastet
Påsksläggan Rimbo
UDM
Kasttävling Märsta

Nordeamästerskapen
SAYO
SAYO
Kasttävling Märsta
UDM
Midgårdskastet
Gurkspelen
Midgårdskastet

Kasttävling Märsta
MidgårdskastetMidgårdskastet
Midgårdskastet
Kasttävling Märsta
Midgårdskastet
Midvinterkastet
Midgårdskastet

             

Diskus(1kg)

46,50
41,38
36,33
21,90
19,98
18,51
15,22

Åsa Fernis
Karin Andersson
Hanna Reiding
Nathalie Heinonen
Rebecca Sjölander
Jennifer Heinonen
Emilia Reiding

-59
-61
-90
-89
-90
-91
-88

1977
1979
12-14/9-08
17/4-05
27/8-06
9/9-06
10/10-04Skol-SM
Kasttävling Märsta
UDM
Kasttävling Märsta
Kasttävling Märsta

 

         

Slägga(2kg)

34,92
30,69
29,12
27,60
22,17
19,34
18,66
17,94
16,78
14,99
11,71
1,67

Emma Thor
Jennifer Heinonen
Hanna Reiding
Jennifer Hemström
Matilda Nemlander
Emma Darby
Cilla Hellgren
Virve Möllerström-Aho
Sofia Svensson
Frida Ericsson
Cecilia Eldh
Cecila Darby

-97
-91
-90
-95
-95
-95
-95
-98
-97
-93
-93
-98

12/9-10
11-12/9-04
23-24/8-03
6/9-08
27/12-08
27/12-08
27/9-08
25/9-10
26/9-09
9/9-06
9/9-06
27/12-08

Nordeamästerskapen
Svealand
UDM
Pentangeln
Midvinterkastet
Midvinterkastet
Midgårdskastet
Midgårdskastet
Midgårdskastet
Kasttävling Märsta
Kasttävling Märsta
Midvinterkastet

             

Slägga(3kg)

41,80
33,92
32,47
25,16
22,44
19,75
17,43
15,22
14,91
12,73

Nathalie Heinonen
Jennifer Hemström
Michaela Nitz
Jennifer Heinonen
Hanna Reiding
Angelica Lorentzon
Emilia Reiding
Johanna Andersson
Cecilia Instebö
Karol Angarita

-89
-95
-96
-91
-90
-88
-88
-87
-87
-87

24/4-04
2/5-10
18/9-10
27-28/8-05
28-29/8-04
2002
24-25/5-03
16/9-00
16/9-00
16/9-00

Rimbo
Hellaskastet
UDM
UDM
UDM

Upplandsserien

 

 

             

Slägga(4kg)

43.24
18.62
18.37
16.11
15.08

Nathalie Heinonen
Hanna Reiding
Gabriella Andersson
Emilia Reiding
Emilia Pettersson

-89
-90
-87
-88
-89

4/6-08
29/12-07
24-25/5-03
27-28/8-05
27-28/8-05

Utkastet
Midvinterkastet
Upplandsserien
UDM
UDM

 

         

Spjut(400g)

40,26
35,03
34,48
33,91
32,38
29,74
25,95
24,73
24,45
23,67
23,41
23,24
22,43
22,33
21,65
20,46
20,33
19,60
16,61
16,34
16,08
15,81
13,45
12,60
12,19
9,55
8,85
8,00

Madeléne Polfors
Linnéa Nordin
Frida Ericsson
Jennifer Hemström
Michaela Nitz
Jennifer Heinonen
Cecilia Eldh
Johanna Andersson
Gabriella Andersson
Angelica Lorentzon
Emma Darby
Matilda Nemlander
Hanna Reiding
Helena Ward
Emma Thor
Virve Möllerström-Aho
Sadrina Lucau
Cecilia Instebö
Maria Johansson
Cilla Hellgren
Nathalie Heinonen
Karol Angarita
Agnes Reiding
Beatrice Söderlund
Sofia Svensson
Fanny Hefte
Olivia Hultgren
Cecilia Darby

-90
-88
-93
-95
-96
-91
-93
-87
-87
-88
-95
-95
-90
-97
-97
-98
-86
-87
-87
-95
-89
-87
-94
-92
-97
-00
-96
-98

28/5-05
24/8-02
15/7-07
26/9-09
12/9-10
12/6-05
9/9-06
16/9-00
24-25/8-02
2002
20/9-08
20/9-08
23-24/8-03
19/6-10
19/6-10
19/9-10
2/9-00
2002
16/9-00
27/9-08
2002
16/9-00
30/12-06
23-24/8-03
26/9-09
27/9-08
20/5-08
27/12-08

SAYO

Enaspelen
Midgårdskastet
Nordeamästerskapen
Huddingespelen
Kasttävling Märsta

UDM

Upplandsserien
Upplandsserien
UDM
Pentangeln
Pentangeln
UDMMidgårdskastet


Midvinterkastet
UDM
Midgårdskastet
Midgårdskastet
Upplandsserien
Midvinterkastet

             

Spjut(600g)

46,12
40,78
37,49
36,21
32,70
29,63
28,09
26,34
20,73
20,34
18,81
18,75
18,28
17,19

Gunilla Olovsson
Åse Fernis
Anette Ekberg
Madelene Polfors
Katarina Hållberg
Jennifer Heinonen
Frida Ericsson
Hanna Reiding
Ullrika Öhman
Cecilia Instebö
Gabriella Andersson
Rebecca Sjölander
Emilia Reiding
Nathalie Heinonen

-82
-59
-81
-90
-67  
-91
-93
-90

-87
-87
-90
-88
-89

1998
1977
2/7-00
27/8-06
1984
9/9-06
5/7-08
27/8-06
25/9-10
23-24/8-03
23-24/8-03
27/8-06
10/10-04
29/9-07
UDM

Kasttävling Märsta
Strands ungdomsspel
UDM
Midgårdskastet
UDM
UDM
UDM
Kasttävling Märsta
Midgårdskastet

             

3-kamp

2185p

Cecilia Darby
(11,1-3,03-16,30)
60m-Längd-Boll

-98

28/7-07

Dunderkampen

             

5-kamp

4218p

Michaela Nitz
(10,61-1,33-32,08-
4,56-1.54,15)
60mH-Höjd-Boll-
Längd-600m

-96

15/7-07

Enaspelen

 

3536p

Emma Thor
(11,74-1,34-30,36-
4,07-2.07,94)

-97

16/5-10

Täby Vårmångkamp

 

2554p

Angelica Lorentzon

-88

3/6-00

 

             

6-kamp

4107p

Frida Ericsson
(13,32-1,55-
9,02-4,36-34,48-
1.49,69)
80mH-Höjd-
Kula-Längd-Spjut-600m

-93

14-15/7-07

UDM Mångkamp

 

3976p

Jennifer Hemström
(13,78-1,46-10,49-4,01-
32,92-1.46,00)

-95

4-5/9-10

USM Mångkamp

 

 

2787p

Cecilia Instebö

-87

6-7/7-02

UDM Mångkamp

 

1305p

Jennifer Heinonen

-91

2000

Upplandsserien

             

7-kamp

5216p

Katarina Hållberg

-67

1986

 

 

3427p Cecilia Instebö -87 20-21/9-03 Gävle

 

3216p Gabriella Andersson -87 20-21/9-03 Gävle
             

8-kamp

5165p

Angelica Lorentzon

-88

2000

Upplandsserien

 

 

4557p

Linnéa Nordin

-88

2000

Upplandsserien

 

 

1338p

Nathalie Heinonen

-89

2000

Upplandsserien

 
             

12-kamp

4424p

Cecilia Instebö

-87

2000

Upplandsserien

 

 

4288p

Gabriella Andersson

-87

2000

Upplandsserien

 

 

2713p

Karol Angarita

-87

2000

Upplandsserien

 

 

1063p

Maria Johansson

-87

2000

Upplandsserien

 
             

Stafett 5*60m

46,38

Angelica Lorentzon
Emilia Reiding
Cecilia Brolund
Sandra Petersen
Evelina Lucau

-88
-88
-88
-89
-88

14/6-00

UDM

 
             

Stafett 4*80m

44,89

Cecilia Instebö
Sadrina Lucau
Maria Johansson
Gabriella Andersson

-87
-86
-87
-87

14/6-00

UDM

 

 

45,74

Virve Möllerström-Aho
Emma Thor
Thi Lindgren
Sofia Svensson

-98
-97
-97
-97

29/5-10

UDM

 
             

Stafett 3*600m

5.55,00

Virve Möllerström-Aho
Emma Thor
Sofia Svensson

-98
-97
-97

29/5-10

UDM

 
             

Stafett 3*800m

7.38,08

Emilia Reiding
Emilia Pettersson
Cecilia Instebö

-88
-89
-87

5/6-04

UDM

 

 

8.25,26

Gabriella Andersson
Cecilia Instebö
Emilia Reiding

-87
-87
-88

14/6-00

UDM

 

 

9.15,81

Sandra Petersen
Cecilia Brolund
Linnéa Nordin

-89
-88
-88

14/6-00

UDM

 
             
             
             
             
             

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 23 MAJ 2011 18:20 Skribent: Peter Wallin

Våra sponsorer

 Praktikertjänst

 

Sigtuna kommun

  

 

Vill Du sponsra IFK Märsta?

Kontakta oss på

This is a mailto link

 


 

Länkar

Svensk Friidrott

 Upplands friidrott

08fri

Löpargymnasiet i Sollentuna

 


 web counter

Postadress:
IFK Märsta - Friidrott
Nymärsta Kulle 4, BOX 2
19521 Märsta

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info